Actievoorwaarden OKONO paaseieren

Actievoorwaarden OKONO paaseieren


Deze voorwaarden zijn van toepassing op de paaseieren kraskaart actie (verder te noemen: de “Actie”) van OKONO , gevestigd op de Kattendijkdok-Westkaai 41 in Antwerpen.

 1. Bij aankoop van een zakje OKONO paaseieren ontvangt de deelnemer een kraskaart. Op de kraskaart staat of een blauw of een geel paasei. Indien de deelnemer een kraskaart heeft met een blauw paasei dan heeft de deelnemer niets gewonnen. Indien de deelnemer een kraskaart heeft met een geel paasei dan ontvangt de deelnemer een keto paasbrunch t.w.v. € 100. De prijs kan niet worden ingeruild voor contanten.
 2. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 3. Bij deze actie geldt: zolang de voorraad van de kraskaarten strekt. 
 4. De kraskaarten worden vergeven van maandag 13 februari 2023 tot en met zaterdag 1 april 2023 en kunnen worden ingeleverd tot en met zaterdag 1 april 2023.
 5. Er worden in totaal 3 x keto paasbrunch t.w.v. € 100 weggegeven. De kraskaart met een geel paasei kan tot en met 1 april 2023 worden ingeleverd bij een van de deelnemende resellers van OKONO die gevestigd zijn in België of Nederland. Of de deelnemer kan een e-mail sturen naar info@okono.eu. De deelnemer dient een foto in te sturen van een OKONO kraskaart met een geel paasei.
 6. Alle winnaars worden per e-mail gecontacteerd.
 7. OKONO kan nooit verplicht worden meer prijzen toe te kennen dan de prijzen die bij de aanvang van deze wedstrijd volledig of voor een gelijkwaardig bedrag zijn voorzien.
 8. OKONO biedt geen enkele garantie voor de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de prijs. Bovendien kan OKONO niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die (in)direct verband houden met de prijs.
 9. Een kraskaart is eenmalig bruikbaar. Actie is alleen geldig met originele kraskaarten, geen kopieën of foto’s.
 10. OKONO behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van OKONO worden geplaatst, voorzien van een datum.
 11. OKONO behoudt zich het recht voor om een deelnemer die valsspeelt of fraudeert, die probeert vals te spelen of te frauderen, of die op basis van een abnormaal deelnamepatroon verdacht wordt van valsspelen of fraude, van deelname uit te sluiten en alle deelnames van de deelnemer ongeldig te verklaren zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens OKONO kan doen gelden. Hetzelfde geldt voor deelnemers die op enigerlei wijze de bepalingen van deze regels overtreden.
 12. Deelname aan de krasactie staat open voor alle natuurlijke personen woonachtig in Nederland of België. De organisatie behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze algemene voorwaarden handelt danwel indien de deelnemer zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze campagne.
 13. Een deelnemer mag zo vaak meedoen als hij/zij wil.
 14. De eventuele NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisatie verkrijgt in verband met de deelname aan deze campagne zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens kunnen door de organisatie na afloop van de krasactie worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De deelnemer stemt hiermee in wanneer hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 15. Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 16. Niets uit de inhoud van deze campagne en/of publicaties, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van OKONO.
 17. OKONO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen.Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 18. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zal door de organisatie een of meer vervangende bepalingen worden vastgesteld die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 19. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze campagnecommunicatie en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, en lay-out komen toe aan de Organisator.
 20. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@okono.eu. De organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
   français