Gouden ticket wedstrijd

Actievoorwaarden OKONO golden ticket chocoladewedstrijd

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de golden ticket chocoladewedstrijd (verder te noemen: de “Actie”) van OKONO, gevestigd op de Kattendijkdok-Westkaai 41 in Antwerpen, ingeschreven met BTW-nummer BE 0755.711.756.

 1. Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen woonachtig in België of Nederland. De organisatie versterkt zich het recht een deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze algemene voorwaarden handelt dan wel indien de deelnemer zich toegelaten heeft op frauduleuze wijze toegang verleend tot deze Actie. Aan deelname is een aankoopverplichting die verder beschreven wordt in punt vier.
 1. Deelname aan de Actie houdt de gangbare van de actievoorwaarden in, zonder enig voorbehoud.
 1. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 1. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden tot deelname kan deelnemen aan de Actie. Aan de deelname is een aankoopverplichting. Om kans te kunnen maken op één van de drie prijzen dient de deelnemer één van de volgende producten te kopen:

OKONO Pure chocolade cacaonibs 50g
OKONO Pure chocolade koffie 50g
OKONO Donkere chocolade chili 50g
OKONO Veganistische melkchocolade 50g
OKONO Veganistische witte chocolade macadamianoten 50g

 1. Van 14 december 2023 tot en met 14 februari 2024 worden drie gouden tickets in drie conventionele chocoladeverpakkingen toegevoegd. Deze chocoladeverpakkingen worden verkocht via Belgische en Nederlandse OKONO verkooppunten en www.okono.eu. De deelnemer die een gouden ticket in zijn chocoladeverpakking vindt, wint één van de drie prijzen die verder worden beschreven in punt zeven. Om zijn prijs te valideren, dient de winnaar een e-mail te sturen naar info@okono.eu inclusief een foto van het gevonden gouden ticket. De winnaar dient zijn gouden ticket te behouden om zijn prijs te ontvangen. Op 15 februari 2024 wordt middels een loting welke winnaar welke prijs heeft gewonnen. Indien niet alle gouden tickets voor 15 februari 2024 zijn gevonden dan heeft OKONO het recht om niet alle prijzen weg te geven.
 1. Alle winnaars worden per e-mail gecontacteerd.
 1. Er zijn drie prijzen te winnen die hieronder worden beschreven. De prijzen dienen voor 1 april 2025 te worden verzilverd.
 • Een jaarvoorraad OKONO chocolade. Dit houdt ervan dat de winnaar elke maand een chocoladedoos met 10 chocoladerepen ontvangt. In totaal ontvangt de winnaar 120 chocoladerepen tijdens een periode van 12 maanden. De winnaar mag aangeven welke chocoladesmaak hij zal ontvangen.
 • Een chocoladeworkshop voor twee personen in Antwerpen. De duur van de workshop is maximaal 2,5 uur. Datum en eerste worden bepaald en is afhankelijk van de beschikbaarheid.
 • Een 2-daags verblijf voor twee personen in het 5-sterren hotel Sapphire House in Antwerpen inclusief ontbijt. Datum en eerste worden bepaald en is afhankelijk van de beschikbaarheid.
 1. De winnaars van de Actie worden bepaald op basis van toeval bij het kopen van een van de conventionele producten. De winnaar is diegene die voor 15 februari 2024 zijn gouden ticket is, gevonden in een van de geaccepteerde verpakkingen, valideert door een e-mail te sturen naar info@okono.eu inclusief een foto van het gevonden gouden ticket.
 1. De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen een geldbedrag. Gouden tickets die voor 15 februari 2024 uur niet worden gevalideerd, zijn definitief verloren en geverifieerd worden.
 1. OKONO kan nooit verplicht worden meer prijzen toe te kennen dan de prijzen die bij het begin van deze wedstrijd volledig of voor een gelijkwaardig bedrag zijn voorzien.
 1. OKONO biedt geen enkele garantie voor de prijs en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de prijs. Bovendien kan OKONO niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die (in)direct verband houdt met de prijs.
 1. Actie is alleen geldig met een origineel golden ticket, geen dreiging van foto's.
 1. OKONO gebruikt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten van de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van OKONO worden geplaatst, voorzien van een datum.
 1. OKONO gebruikt zich het recht voor om een ​​deelnemer die vals speelt of fraudeert, die probeert vals te spelen of te frauderen, of die op basis van een abnormaal deelnamepatroon verdacht wordt van valsspelen van fraude, van deelname uit te sluiten en alle deelnames van de deelnemende verrassend te verklaren zonder dat de deelnemer enige aanspraak tegenover OKONO kan doen geld. Gelijktijdig voor deelnemers die op enigerlei wijze de bepalingen van deze regels overtreden.
 1. Een deelnemer mag zo vaak meedoen als hij/zij wil.
 1. De eventuele NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die OKONO verkrijgt in verband met de deelname aan deze campagne zullen vermijden en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens kunnen door de organisatie na afloop van de Actie worden gebruikt voor promotionele doeleinden. De deelnemer stemt betrokken in wanneer hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 1. Door deel te nemen aan deze Actie actieve de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 1. Niets uit de inhoud van deze campagne en/of publicaties, mag verveelvoudigd dan wel gepubliceerd worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van OKONO.
 1. OKONO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen, tekorten of vertragingen.Wijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.
 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zal door de organisatie een of meer vervangende bepalingen worden bepaald die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of onmogelijke begrijpelijk zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze campagne communicatie en de inhoud daarvan, inclusief alle teksten, afbeeldingen, en lay-out komen toe aan OKONO.
 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@okono.eu . De organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.